taksim piercing

Piercing: Bir Aksesuardan Çok Daha Fazlası…

Günümüzde beden estetiğinin en özgün tamamlayıcılarından olarak görülen piercing’lerin aslında çok köklü bir geçmişi olduğunu biliyor muydunuz?

Şu an bu yazıyı okuyorsanız, sizi buraya getiren algılarınız şunu çoktan fark etmenizi sağlamıştır: Bugün sokağa adımınızı attığınızda, sosyokültürel açıdan farklı dünyalara ait kişilerde dahi benzer piercing’ler olduğunu görebilirsiniz. Bu, ders çıkışı arkadaşlarıyla kafa dağıtmaya çıkan bir öğrenci de olabilir; önünde bebek arabasıyla alışverişten dönen bir anne de…

Tabii piercing’lerin günümüzdeki bu kabul edilebilirliğini -ve hatta popülerliğini- kazanması öyle pek de kolay olmadı. Sanıldığından çok daha köklü bir tarihi olan bu aksesuarlar, yeri geldi kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bir ritüel; yeri geldi tüm geleneklere baş kaldıran özgürlükçü bir tavır oldu. Yani, tarih boyunca birbirine zıt pek çok rolü başarıyla üstlendi. Belki bugün çok farklı kişilerce sevilmesinin nedeni de budur, kim bilir…

Peki, piercing uygulamaları geçmişteki bu radikal rol değişimlerinden günümüzdeki uzlaşımına nasıl erişti dersiniz?

Antik Çağlarda İnanç, Güç ve Asaletin Simgesi
Mayalar, Aztekler, Mısırlılar, Romalılar, Hindular, Altay şamanları, Afrika kabileleri ve daha nicesi… Milattan önce 3000’lerden günümüze dek yaşamış hemen hemen tüm medeniyetlerin kayıtlarında çeşitli piercing uygulamalarına rastlamak mümkün. Kimi toplumlar bunu dini bir vazife olarak yerine getirirken, kimisinin de soyluluk veya yenilmezliğin birer kanıtı olarak kullandığı biliniyor. Kadınlarda ise piercing’in, geçmişte daha çok evlilik ve sadakat göstergesi olarak uygulandığı dikkat çekiyor.

Ayrıca antik denizcilikte de yaygın olduğu bilinen bu aksesuarın, boğulan denizcileri bulan kişilerin onları iyi bir cenaze töreni ile gömebilmesi için bir ödeme aracı olarak sunulduğuna dair çeşitli bulgular da mevcut. Kısacası piercing’lerin ilkel dönemlerden itibaren çok çeşitli ancak genel olarak kutsal amaçlarla taşındığı söylenebilir.

1900’lerde Farklılığın ve Özgürlüğün Dışavurumu
20’nci yüzyılın ortalarına doğru geleneksel uygulamaların aksine yenilikçi bir tutum olarak uygulanmaya başlayan piercing’ler, kendisini bu anlamda ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında gösterdi. Almanya’da popülerleşen bu işlem, kısa süre sonra tüm Avrupa’ya ve oradan da ABD’ye yayıldı. 60’lı yıllarda çiçek çocuklar arasında yaygınlaştıktan sonra, 70’lerde bayrağı Punk kültürü teslim aldı.

1978 yılında Hollywood’da ilk profesyonel piercing stüdyosunun açılmasıyla birlikte, vücut delme işlemleri daha teknik ve güvenilir bir nitelik kazandı. Böylece piercing, en spesifik oluşumların üyelerinden dünyaca ünlü yıldızlara kadar pek çok kişinin bedeninde kendine gösterişli bir yer buldu. 90’lı yıllardan itibaren ise ideolojik bir dışa vurumdan çok yeni nesil bir aksesuar olarak görülmeye başladı.

Özetle, piercing tarihine şöyle bir göz attığımızda; bu güç timsali aksesuarın aslında çağların ve toplumsal hareketlerin bir yansıması olduğunu çıkarabiliriz. Peki, sizin piercing tutkunuzun altındaki neden sizce hangisi olabilir?

Let's Tattoo - Piercing

Let's Tattoo - Instagram