Dövme Kültürü

Kişi neden, ne amaçla dövme yaptırır?

 

Dövme; antik kültür ve inanışlardan beri süregelen, her zaman içerisinde anlamı ve onu ifade etme çabasını barındıran bir süsleme sanatıdır.
Birçok farklı amaç ve anlam doğrultusunda yapılmış olsa da dövme yaptırma nedenlerini belli ana hatlarına ayırabiliriz:

  • Estetik

Anlamın ya da herhangi bir aidiyetin konu olmadığı, modern çizgilerle bezenmiş göz doyurucu ve kişinin iyi görünme amacıyla yaptırmak istediği türden dövmelerdir. Bu tarzda bir dövme yaptıran kişinin, anlam kaygısı gütmekten çok, tarz sahibi olmak ya da modaya uygun hareket etmek, süslü ya da gösterişli olmak gibi kaygılar da güttüğünü söylesek hiç yalan olmaz.

Oldukça bol çeşitte tasarım barındıran ve günümüzde en çok tercih edilen segmentte, önemli olan, görselin ne kadar iyi ve havalı olduğudur. Hem anlam hem estetik barındıran dövmeler de bulunmasının yanı sıra, tercih sebebi genelde estetik kaygısı gütmek ve o görselin barındırdığı anlamdan ziyade daha çok görseline odaklanmak olarak görülür.

  • Anlam

Daha imgesel ve detaylardan ziyade bir bütünün ön plana çıktığı, hatta belki bakıldığında çirkin bile olan, fakat kişinin kendini ifade etmesini, kendi zihninde ve kişiliğinde bulduğu veya sahip olmak isteyip de olamayacağı bir özelliği bedeninde taşıyarak, bunu kendine hatırlatma ihtiyacından doğan dövme türleridir.

Yalnızca anlamın ve imgeselliğin ön planda olduğu dövmeleri yaptıran kişi, genelde görüntü kaygısı yaşamayan, anlama önem veren karakterdedir. Bu nedenle, kendi karakterine ve duruşuna veya hayranlık duyduğu herhangi bir fikirsel, düşünsel biçime karşı olan sevgisini göstermek amacıyla bedeninde bunu dövme olarak taşımak isteyebilir.

  • Zümre - Kitle - Kültüre Aidiyet Göstergesi

Belirli bir zümrenin kitlenin içinde doğmuş, büyümüş veya sonrasında mensubu olmuş kişilerin, fanatik veya taraftarların da tercih ettiği, kabilecilik mantığıyla ait olduğu değerleri yansıtma ve tarafını belli etme isteğiyle tercih edilen dövme türleridir. Eski kültürlerde ait olduğu kabileyi gösterme amacıyla başlayıp günümüze kadar kabilecilik anlayışıyla gelen bu dövmeleri tercih eden oldukça farklı türde çevreler var. Tuttuğu takımın, inandığı ideoloji veya dini inancın, içinde bulunduğu klan veya kulübün armasını sembolünü ya da ona ait imge her neyse onu yaptırarak kendini ait hissetme hatta rütbe kazandırma gibi amaçlara yönelik yaptırılır.

Let's Tattoo hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.

 

Anadolu'da dövme sanatı hakkında: